Vilkarogbetingelserskabelon.dk Betingelser og vilkår

 

  1. Betingelser

Når du tilgår hjemmesiden vilkarogbetingelserskabelon.dk, accepterer du disse bindende betingelser og vilkår, alle gældende love og regler, og tilkendegiver at du er ansvarlig for at overholde alle gældende locale lovgivninger. Hvis du ikke er enig i disse vilkår, frabedes du at bruge eller tilgå denne side. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af loven om ophavsret.

 

  1. Brugsret

Der gives midlertidig tilladelse til at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på vilkarogbetingelserskabelon.dk ‘s hjemmeside til personlig, ikke-forretningsmæssig brug. Dette tilkendegives via licens, og ikke en overførsel af titler, og under denne licens må du ikke:

 

Modificere eller kopiere materialerne;

Bruge materialerne til ethvert forretningsmæssigt formål, eller til offentlig fremvisning (kommerciel eller ikke-kommercielt) af nogen form;

Forsøge at dekompilere eller dekonstruere software indeholdt på vilkarogbetingelserskabelon.dk ‘s website;

Fjerne nogle copyright eller andre proprietære anmærkninger fra materialerne; eller overføre materialerne til en anden person, eller ”spejle” materialerne på enhver anden server.

 

Licensen ophører automatisk hvis du bryder nogle af disse restriktioner, og kan bliver opsagt af

vilkarogbetingelserskabelon.dk på ethvert tidspunkt. Ved opsigelse skal alle downloadede materialer i din varetægt destrueres hvadenten det er i digital eller fysisk form.

 

  1. Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på vilkarogbetingelserskabelon.dk’s hjemmeside leveres på grundlag af’ som det er ‘. vilkarogbetingelserskabelon.dk giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og afskriver og afviser alle andre garantier, herunder uden begrænsning implicitte garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder .

Desuden garanterer vilkarogbetingelserskabelon.dk ikke eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på dets hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette websted.

 

  1. Begrænsninger

Under ingen omstændigheder skal vilkarogbetingelserskabelon.dk eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsafbrydelser) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på vilkarogbetingelserskabelon.dk ‘s hjemmeside, selvom vilkarogbetingelserskabelon.dk eller en vilkarogbetingelserskabelon.dk bemyndiget repræsentant er blevet mundtligt eller skriftligt meddelt om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

 

  1. Nøjagtighed af materialer

Materialerne på vilkarogbetingelserskabelon.dk s hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. vilkarogbetingelserskabelon.dk garanterer ikke, at et af materialerne på sit websted er nøjagtige, komplette eller aktuelle. vilkarogbetingelserskabelon.dk kan til enhver tid ændre indholdet på sit websted uden varsel. Dog er vilkarogbetingelserskabelon.dk ikke forpligtet til at opdatere materialerne.

 

  1. Links

vilkarogbetingelserskabelon.dk har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til sit websted, og er ikke ansvarlig for indholdet på et sådant linket websted. vilkarogbetingelserskabelon.dk kan tilføje et link (r) eller tekst til embed koden. Inkluderingen af et link betyder ikke godkendelse af webstedet vilkarogbetingelserskabelon.dk. Brug af en sådan tilknyttet hjemmeside er på brugerens egen risiko.

 

  1. Ændringer

vilkarogbetingelserskabelon.dk kan ændre disse vilkår på sin hjemmeside til enhver tid uden varsel. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse servicevilkår.

 

  1. Lovvalg

Disse vilkår og betingelser er underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovene globalt set, og du underkaster uigenkaldeligt domstolens enekompetence i den pågældende stat eller beliggenhed.